Damesversterking wordt tegenwoordig gezien als een extreem krappe term. De versterking van dames moet zich concentreren op het alomvattende uiterlijk van de vrouw en de vrouw, met als doel een ideale harmonie te brengen tussen de mannelijke en de vrouwelijke krachten van de natuur, ongeacht het geslacht. Op deze manier zou de versterking van dames boven de sekse moeten uitstijgen en bij de hele mensheid moeten komen om een ​​matriarchale samenleving op te zetten die afhankelijk is van innovatieve en generatieve activiteit. Zo’n maatschappelijk verzoek zou gebaseerd moeten zijn op de normen van aanbidding, sympathie, steun en met een motivatie om de krachten van de natuur met elkaar te verbinden.

Om dit in werkelijkheid te laten gebeuren, is de essentiële voorwaarde de sociale, monetaire, strikte en politieke versterking van dames. Dames moeten uit hun huis komen en er effectief belang bij hebben het publiek een nieuwe vorm te geven. Op het moment dat dames in alle bestaanskringen bezig zijn met een gelijkwaardige kans en wanneer ze de beslissing en kans heeft om op dat moment een openlijk dynamisch leven te leiden, kunnen we een instelling bespreken die wordt gemaakt voor een totale verandering in het grote publiek.

We moeten begrijpen dat hoe meer monetair, sociaal, strikt en politiek de vrouwen veranderen, hoe zekerder ze wordt in het uitdrukken van haar contemplaties en hoe winstgevender ze wordt in haar activiteiten. Dit resulteert in haar betrokkenheid bij het nemen van keuzes voor haar familie, het grote publiek, de natie en de wereld naast haar partners die mannen zijn.

Hoe het ook zij, dit is niet de waarheid zoals we die vandaag zien. De huidige structuren zijn vooralsnog mannelijk gecentreerd van aard, wat afhangt van kracht en controle. In dit soort arrangementen is er een merkbare of onmerkbare onbereikbare rang voor dames. Dames kunnen de opstapkruk niet voorbij een punt beklimmen. Dat is de reden dat alle significante krachtstructuren met verschillende achtergronden vooralsnog door mannen worden beperkt. De uitkomsten van deze gesneden, door mannen bestuurde structuren zijn gigantisch om te zien. Vrouwelijkheid en de gehele vrouwelijke seksuele geaardheid worden in dit soort arrangementen geminimaliseerd. Verder zijn deze mannelijke centrische structuren verantwoordelijk voor de verdeling van het grote publiek en bevorderen ze diep zelfgeordende materialistische structuren die afhankelijk zijn van controles en eindeloos misbruik van normale middelen.

Ladies strengthening in varying backgrounds will bring the essential parity that is required in nature. It will help in advancing structures which are increasingly comprehensive, dynamic, imaginative, valuable and generative in nature and which are in a state of harmony with nature.

There is far still to go before we see Women strengthening become a reality. Monetary strengthening of ladies is the initial move towards this course. The more the lady turns out to be monetarily engaged, the more dynamic she becomes in different circles of life.

Along these lines it is basic to examine and investigate the strengthening of ladies around the globe and discover ways towards accomplishing all out ladies strengthening in each circle of life.